Η τεκμηριωμένη έρευνα των νεκρών του Πολυτεχνείου

Παραθέτουμε την πλέον επίσημη και τεκμηριωμένη έρευνα σχετικά με τους νεκρούς και τραυματίες του Πολυτεχνείου, που πραγματοποιήθηκε από το Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος

1 2 3 4