Η μαρτυρία ενός Νεοζηλανδού στρατιώτη για τις γερμανικές εκτελέσεις στην Κρήτη.

Το κείμενο βρέθηκε στα τετράδια – απομνημονεύματα του Jason Lowe από τον εγγονό του και δημοσιεύτηκε στο WWII Archives όπου έγινε η μετάφραση στα ελληνικά. Καθώς

1 2 3 7