Διαταγή υπενωματάρχου Εμμανουήλ Λαγουδάκη, σταθμάρχου Δημητσάνας έτους 1883

Στη Βιβλιοθήκη της Δημητσάνας υπάρχει ένα έγγραφο του αστυνόμου της περιφέρειας Εμμ. Λαγουδάκη από τη Σητεία με ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου 1883 που αναφέρεται στις πλέον παράλογες και εξωφρενικές διατάξεις, ακριβές αντίγραφο του οποίου παραθέτουμε χωρίς την τρομερή ανορθογραφία.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ

Προς απάσας τας αρχάς του Κράτους, Νομάρχας και Δημάρχους της υπ’ εμέ Αστυνομικής περιφέρειας της πόλεως Δημητσάνας.

Άρθρον 1ον: Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως μεθ’ αύριον Πέμπτην 6ην Δεκεμβρίου ε.ε. κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγ. Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου επιτελέσωσιν γενικήν κάθαρσιν των δρόμων της εγχωρίου ταύτης κωμοπόλεως,

Άρθρον 2ον: Να ενώσωσιν διά στερεών αλύσεων τους κύνας και τας σκύλας και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία τα τυχόν δυνάμενα να προσβάλωσιν την εγχώρια αιδώ.

Άρθρον 3ον: Να θέσωσιν φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων και κτηνών διαφόρων καταγωγών γένους και φύσεως ή και ανθρωπογυναίων, ακαταλλήλων συμπεριφοράς εις ξένους κατά την υπερτελουμένην ενθάδε πανήγυριν.

Άρθρον 4ον: Να εμποδισθώσιν βίαια το γκάρισμα των όνων και μουλαριών, το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών, δηλαδή των κατσουλιών.

Άρθρον 5ον: Θα τους πεθάνω δι’ άρθρων. Τι νομίζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, οι πουλεροπώλαι, οι οινοπώλαι, σιδηροπώλαι, λαχανοπώλαι, εστιάτορες, μη εξαιρουμένων και των εν γένει εμπορευομένων. Να τηρήσωσιν άκραν κάθαρσιν, καλήν ζύγισιν, αρίστην ποιότητα, και να σκευάσωσιν δικαιοστάσιον των ζυγαριών τους, των σταθμών και μέτρων προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Οι παραβάται του διατάγματος τούτου τιμωρηθήσονται κατά το άρθρον 72 της αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άρθρου 272 του ποινικού νόμου, περί βλάβης ηθών και τιμής.

Άρθρον 6ον: Απαγορεύεται το πλύσιμον εν τη θαλάσση και παρά τας θάλασσας άνευ αδείας, επίσης η είσοδος εις λουτήρας αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθ’ όλην την διάρκειαν της εορτής. Επίσης η διανυκτέρευσις και μετάβασις εις τους πρόποδες της θαλάσσης προς αποφυγήν εργολαβιών και εκουσίας τινός απαγωγής μεταξύ των.

Άρθρον 7ον: Όσοι παρ’ εμού οφθώσιν και των οργάνων μου, εργολαβούντες άρρενες μετά θηλέων θέλουσιν ραβδισθεί ανηλεώς εν τω κατητηρίω.

Άρθρον 8ον: Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών, προς αποφυγή καταπατήσεων παίδων, ως και οι από ρητήρος ελαύνοντες ποδας κτηνών και ως λόγου χάριν είδον άρρενα τινά σπεύδοντα όπισθεν θηλέος τινός ψιτ…ψιτ…ψιτ… εργολαβούντα ούτινος οι πόδες ηστόχησαν και κατεπάτησαν την έσθητα αυτής και ας είναι, άλλην ημέραν θα εξετάσω και δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα. Και διά να είμεθα εν τάξει οι παραβάται θα διώκονται βάσει του άρθρου 1672 του ποινικού νόμου.

Άρθρον 9ον: Το κλείσιμον των Καταστημάτων κανονίζω, πλην Λεσχών και Θεάτρων, την δύσιν του ηλίου των Οινοπωλείων την 11ην νυκτερινήν, των θεαμάτων την 12ην πλην του θεάματος της Καραγκιοζαρίας την πρωίαν περί το λυκαυγές, τουτέστιν άμα τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην των Αβδηριτών κοινοτήτων. Και αυτό διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία.

Άρθρον 10ον: Απαγορεύονται οι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του πλήθους και χάριν της τηρήσεως αναψυχής.

Άρθρον 11ον: Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός διά Διμούτσινης, το απότομον βήξιμο ή εκκαθάρισις την ρινός, τούτο επιτρέπεται μόνον εις απομεμακρυσμένα σημεία και συνοικίας και περί λύχνων να φας όπως έλεγαν και οι παππούδες μας.

Άρθρον 12ον: Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός λουτήρων με άτομα εις άλλους λουτήρας και το τράνταγμα του ύδατος δι’ αερίων και αφεδονοκρουσιών.

Άρθρον 13ον: Απαγορεύεται το παίξιμον του κρέατος κατά το ουρείν.

Άρθρον Τελευταίον: Περί μεσημβρία ψαλήσσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυνσην πάσης ασθενείας, ζώων, ανθρώπων, γυναικών, οίον περονοσπόρων, ποδάγρας κλπ.

Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται εις τα υπ’ εμέ αστυνομικά όργανα.

Εν Δημητσάνα τη 4η Δεκεμβρίου 1883

Ο Αστυνομικός Διευθυντής

Ε. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s